مچ‌بندهای سبزمون رو کجای قصه باز کردیم؟ از همون روز فراموشی رو شروع کردیم... .