لامصبا خط‌تون رو عوض می‌کنید، یه خبر بدید https://t.co/NVjxIrgXr2 .