روز قبل تلفنی به من گفتن که توی سایت زده تحویل روز ولی فردا می‌شه و قطعا امروز نمیاد، که اومد، الانم هی گفتن میاد و نیومده. @Digikalacom .