RT @AidaAhadiany: باورکنید سرچ با ریسرچ فرق داره.ریسرچ یعنی گشتن و یافتن همه اطلاعات برای ۱موضوع و سرچ اینه که میدونی چی میخوای باید به سریعترین روش پیداش کنی .