توی جاده مخصوص تصادفی شده بود که کند رو رو کلا بسته بودن که فقط راه برای آمبولانس باز بشه. جان عزیزتون این روزها یه ذره با احتیاط بیشتر برید .