در دوره‌ی فعلی، پیشنهادم برای خرید گوشی اندرویدی، فقط نکسوس۵ایکس هست. از همه‌ی جهات و بعد از بحث‌ها و بررسی‌های بسیار بسیار زیاد.