امیدوارم بعد از سال‌های طولانی پول زمین‌هامون رو بده شهرداری تهران و کمی اوضاع مرتب بشه. #امامزاده_مکان