یه جوری سرمون شلوغه و کار برامون میاد که ممکنه باقی واحد‌ها امسال دوبار تشویقی بگیرن. ما رو که تشویق نمی‌کنن .