صدای ترک‌ترک چوب‌های در حال سوختن، هوای ابری سیاه و بارون پر سر و صدا، جنگلی که یخ کرده از سکوت... .