کلاینت شدو ساکس به شدت باتری مصرف می‌کنه. تقریبا ۴۵ درصد باتری کسی راهی سراغ داره؟ .
آخ آخ شده معضل من اینروزا ‎· selma