RT @Adomo_1987: @HAM3D @Conformist77 و چقدر باطری گوشی‌هاموم طولانی‌تر عمر می‌کرد .