RT @imanh: همه جای دنیا رای می‌دن که کسانی وارد مجلس بشن ما داریم رای می‌دیم که عده‌ای وارد نشن. .