Avatar for conformist
نامحسوس گرفتم. نه به خاطر تند رفتن، نه به خاطر لایی کشیدن یا خلاف ، صرفا به جهت گرمایی بودن شیشه رو داده بودم پایین، فکر کردن مشروب زدم :))) .
Comment
:)))) ‎· M∂s♥ud
Comment
واح ‎· خانوم میم
Comment
خودشون خنده اشون نگرفت؟ ‎· بــــــــــاران!
Comment
وقتی شبی چند نفر رو میفرستن پارکینگ یا تلکه می‌کنن از همین راه یعنی جواب داده همیشه که تکرارش می‌کنن دیگه :))) ‎· Conformist
Comment
جریمت نکردن؟که چرا مشروب نخوردی و شیشه رو دادی پایین؟:)) ‎· نآمیرآツ
Comment
نه جریمه نکرد :) ‎· Conformist
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place