نامحسوس گرفتم. نه به خاطر تند رفتن، نه به خاطر لایی کشیدن یا خلاف ، صرفا به جهت گرمایی بودن شیشه رو داده بودم پایین، فکر کردن مشروب زدم :))) .
:)))) ‎· M∂s♥ud
واح ‎· خانوم میم
خودشون خنده اشون نگرفت؟ ‎· بــــــــــاران!
وقتی شبی چند نفر رو میفرستن پارکینگ یا تلکه می‌کنن از همین راه یعنی جواب داده همیشه که تکرارش می‌کنن دیگه :))) ‎· Conformist
جریمت نکردن؟که چرا مشروب نخوردی و شیشه رو دادی پایین؟:)) ‎· نآمیرآツ
نه جریمه نکرد :) ‎· Conformist