قسط‌های صندوق اول، صندوق قرض الحسنه‌ی دوم، اجاره‌بهای خونه، قبض برق و تلفن، شارژ ساختمان و ... رو ریختم. هم خودم سبک شدم، هم حسابم :) آخیش .