بانک رفاه تباه‌ترین و مضحک‌ترین سیستم اینترنت‌بانک کشور، خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه رو داره .