امیدوارم ماحصل این لیست‌ها، باعث برگزاری کنسرت مشترک ابی و داریوش توی استادیوم آزادی بشه... .