#لینوکس اگر مذهب بود، ملت همیشه آرزوها و دعاهاشون برآورده می‌شد. یه sudo می‌زدن اولش، حل بود. .