بهزاد انقدر‌ میوت کرده همه‌چیز رو که در انتهای سال ۲۰۱۷ توی تایملاینش احتمالا فقط توییت‌های خودش هست :))))) @Behzad_sh .