تجربه ثابت کرده که بین همه زمینه‌های IT، دیتابیس‌کارها یه حجم بالایی از کس‌خلی رو دارن. جدی کس‌خلن ها .