این ۳سال شب‌بیداری توی محیط کار به من آموخت که هیچ چیزی مثل پرتقال باعث بیدار موندن مغز نمی‌شه. قهوه صرفا بیدار نگه می‌داره، پروسس می‌شه صفر .
پرتقال عالیه ‎· 52salam52
پرتقال دان زات دان ‎· mostafa