این جوری که نتایج داره پیش می‌ره فردا با رکابی و شلوارک می‌ریم سر کار .