RT @chapdast: واقعا رادیو چهرازی نمی خواد یه برنامه اکسکلوسیو بده؟ :)) حتی فرندز هم یه قسمت دادن ها :)) .