RT @NaeemTitan: #جنتی با sudo رد صلاحیت کرد، مردم با su رفتن و #رای دادن. .