User avatar

امشب فردوسی‌پور توی "ترین‌های هفته" توی دو بخش از تصویر مردم تهران استفاده می‌کنه. بهترین کار گروهی و بهترین حرکت تکنیکی .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10