امشب فردوسی‌پور توی "ترین‌های هفته" توی دو بخش از تصویر مردم تهران استفاده می‌کنه. بهترین کار گروهی و بهترین حرکت تکنیکی .