یه متنی نوشتم، هفته‌ی پیش. خیلی خوب شده ولی از اون متن‌هایی هست که توانش رو ندارم که بگم من نوشتم. بایگانی‌های بی‌رحم... .