حس مردی رو دارم که همه‌ی عمر دویده برای زن و بچش و توی ۶۰ سالگی فهمیده که زنش دوستش نداشته همه‌ی این سال‌ها .
وااا ‎· Makhmal