User avatar

توی اندروید که احتیاجی نیست، ولی حان عزیزتون یکی بیاد زیر همین توییت راه فارسی کردن کیبرد آیفون رو یاد بده :/ خسته شدیم از "ي" عربی .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10