این آیفون لعنتی‌ای که خریدید، حداقل نیازتون برای نوشتن درست زبان مادری‌تون رو براتون فراهم نمی‌کنه، حداقل یه ذره تلاش کنید! .