User avatar

این آیفون لعنتی‌ای که خریدید، حداقل نیازتون برای نوشتن درست زبان مادری‌تون رو براتون فراهم نمی‌کنه، حداقل یه ذره تلاش کنید! .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10