برنامه‌ای که سورنا گفت رو بخرید لطفا. سه میلیون پول گوشی دادید، چند دلاری هم روش. ممنون، مرسی، اَه https://t.co/1YzFDzwpau .
من گوشی ام رو خریدم صفر دلار ‎· Assal
@mielmim: شما خارجین. خارج بازی نیست. :) اندروید هم براتون صفر دلار در میومد :) ‎· Conformist
اندروید دارم دیگه. پس چی دارم؟ فقط اندروید. شیییییرررررهههه ‎· Assal