از این به بعد پولدارها توب سن رشد بچه‌هاشون رو میفرستن فضا. https://t.co/CLnbKDgFBm .