کاوه آفاق اگر این قطعه ی "دل" رو از جایی کپی نکرده باشه؛ می‌تونه ادعا کنه بهترین کارهای ۹۴ رو ساخته .