سیاستمداران عزیز، لطفا جاهاتون رو ترک کنید، قراره جای مردان سیاست بنشانیم درخت، که هوا فولان شود. خانوم‌ها می‌تونن بشین. فقط مردا برن بیرون! .