از سال ۸۸ به اینطرف کلا یا از سرور دوستانم برای فیلترشکن استفاده کردم یا از سرور خودم. الان سرور ترکیده، احساس خفگی دارم :)))) .