وقتی قوی باشن از نظر تکنیکی، یعنی بخوان قوی باشن، کارفرما هم جذبشون می‌کنه. توی مخابرات و آی‌تی این قضیه کاملا ثابت شده. .