صبا ایده به راننده‌های خطی شوش-راه‌آهن هم گیفت سال نو داد، به ما که سروارشون رو نگهداری می‌کنیم نداد. :))) .