User avatar

این هفته من سود بسیاری از هم‌کلامی و خوندن فیدهای نیالا داشتم. یه مهمون خارجی داشتم که وقتی در مورد اسکار باهاش حرف میزدن نمی‌فهمید، وقتی من اسکار رو اصلاح می‌کردم به " آسکر "، می‌فهمید :))))

Comment

:))))))خوشحالم همش در راستای ترویج جفنگیات نبوده

 ‎· نیالا
Comment

=)))))))

 ‎· Conformist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10