همکار چینی‌مون یه جوری طبیعی صدام کرد: علی؛ خیلی عادی جواب دادم: بلی! اکثرشون صدا می‌کنن: خَلی. به جز یکی‌شون که مال شانگهای هست. .
اینجا ما بساط داریم با اسمهامون اسم منو فقط دو نفر به نسبت درست میگن رییس رومانیاییم و یه پسر فرانسوی که دوست دختر ایرانی داره :)) ‎· ardvisoor
اسمامون سخته براشون :) ‎· Conformist
من رو آلی صدا میکنن ‎· alinba