برای تست سیستم نتتیفیکیشن اندروید N لطفا این توییت رو فیو یا ریپلتی یا ریتوییت کنید. ممنون .