تا اینجا نوار دسترسی اندروید N به مراتب کاربردی‌تر شده. اسپلیت اسکرین کاربردی، و ناتیفیکیشن بار بسیار کاستوم شده. .