User avatar

نسل ما شانس آورده الان زنده‌است از اون چهارشنبه‌سوری‌ها. محل ما رسمن می‌لرزید. بسیج و کتک زدن‌هاشون، حمله‌هاشون ... .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10