نسل ما شانس آورده الان زنده‌است از اون چهارشنبه‌سوری‌ها. محل ما رسمن می‌لرزید. بسیج و کتک زدن‌هاشون، حمله‌هاشون ... .