User avatar

از اندروید N برگشتم روی ۶.۰.۱، هنوز خیلی باگ داره و پیش نمایش هست ولی قشنگ مشخصه دارن روی UX خیلی حساب باز می‌کنن. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10