از اندروید N برگشتم روی ۶.۰.۱، هنوز خیلی باگ داره و پیش نمایش هست ولی قشنگ مشخصه دارن روی UX خیلی حساب باز می‌کنن. .