توی همین صفحه، شما وقتی خروجی اکسل می‌گیری، همین صفحه ۱۰ تایی رو می‌ده و فقط. و مثلا نمی‌تونی گزارش ماه رو بگیری. سال که بماند. .