من توی اطرافیانم که همکارانم هست از حدود ۱۰۰ نفر فقط دو نفر رو دیدم که تونستن اپ موبایل بانک رفاه رو نصب! کنن. لامصبا فقط نصب!!!! .