امیدوارم دو ماه اول سال ۹۵ یه جوری بگذره که هر موقع اراده کردم بتونم برم شمال. .