RT @Kutlas_e_Kabir: سلبریتی‌ها دیگه از دادن هیچ کونی فروگذار نیستن. امروز دیدم یکیشون نوشته «غروبتون شیک دوستای من». .