همونقدر که عید تهران خوبه، آبان لاهیجان صد برابر بهتره. شما ببین یعنی چقدر... .