امسال به لطف گوشی‌های هوشمند همه ساعت‌هاشون اتوماتیک می‌ره جلو. مشکل ساعت قدیم و جدید کمتر می‌شه. .