زندگی به من آموخت که یه وقت‌هایی باید بگی: «به من ربطی نداره، نباید فضولی کنم.» .