User avatar

زندگی به من آموخت که یه وقت‌هایی باید بگی: «به من ربطی نداره، نباید فضولی کنم.» .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10