شماها دارید از شنبه سر کار رفتن می‌نالید. بنده آلردی سر کار هستم .
من از 2 فروردین سر کارم ‎· M∂s♥ud