عقل (اجبار مملکت) می‌گه ۱۰ تومن جور کن، ماهی ۸۵۰(هر ۶ ماه یه چک) یه تیبا صفر بردار. دل می‌گه ۱۰-۱۵ تومن جور کن، یه آمریکایی بگیر . .